Teatr Muzyczny JUNIOR
 

DZIKI JUNIOR

prowadzą: Wioleta Fiuk i Patryk Gacki

 

 

Dziki Junior to teatr tańca stworzony ramach działalności edukacyjnej Teatru Muzycznego JUNIOR
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w którym mogą rozwijać swoje umiejętności.
Celem zajęć jest stworzenie spektakli tanecznych,
które zaprezentowane zostaną na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni.
Rodzaje tańca jakie uczone są w ramach warsztatów to: taniec współczesny, balet, modern, jazz oraz technika charakterystyczna dla teatru tańca „Dzikistyl Company”.
Warsztat poszerzony jest o ćwiczenia aktorskie i teatralne.
Praca nad spektaklem stanowi wspólny mianownik poszczególnych etapów warsztatu,
ponieważ uczestnicy biorą udział w procesie powstawania dzieła choreograficznego
na każdym jego etapie (praca z tematem, budowanie materiału ruchowego, inscenizacja, występ).

 

Prowadzimy warsztaty dla Uczestników w kilku grupach wiekowych:

Wiek uczestników często traktujemy „intuicyjnie”,
o przydzieleniu do poszczególnych grup decydują prowadzący zajęcia.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki według planu dla grup wiekowych:

 

GRUPA I       wiek   9 – 10 lat                     godz. 16.3o – 17.3o               koszt 360 zł za semestr

GRUPA II      wiek 11 – 13 lat                     godz. 17.3o – 19.oo               koszt 540 zł za semestr

GRUPA III    wiek 14 – 16 lat                     godz. 19.oo – 20.3o               koszt 540 zł za semestr

GRUPA IV    wiek 17 – 19 lat                     godz. 20.3o – 22.oo               koszt 540 zł za semestr

 

Wioleta Fiuk i Patryk Gackizawodowi tancerze i choreografowiektórzy tworzą w obszarach teatru tańca, teatru dramatycznego, musicalu oraz tańca rozrywkowego.  Tworzą autorskie spektakle teatru tańca oraz ruch sceniczny do spektakli dramatycznych w całej Polsce. Można ich również zobaczyć w spektaklu  „Wiedźmin” w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Wioleta Fiuk została też choreografem w legendarnym programie telewizyjnym You Can Dance - Nowa Generacja.  

 

KARTA ZGŁOSZENIA na warsztaty DZIKI JUNIOR 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETW. DANYCH OSOBOWYCH

 

 

REGULAMIN

uczestnictwa w zajęciach Teatru Junior

DZIKI JUNIOR

 1. Uczestnictwo w zajęciach Teatru Junior jest  dobrowolne.
 2. Uczestnictwo w zajęciach wymaga pisemnej zgody Rodziców lub Opiekuna
  (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna na karcie zgłoszenia) Proszę nie skanować dokumentów (odręczny podpis jest niepotrzebny)
 3. Rezerwacja miejsc dokonywana jest na podstawie
  prawidłowo wypełnionej i podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA
  oraz podpisanej KLAUZULI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  (podpis = imię i nazwisko rodzica lub opiekuna, napisane na komputerze, odręczny podpis jest niepotrzebny)
  przesłanych na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  najpóźniej do dnia 20 września 2022!
 4. Nadesłanie do Teatru JUNIOR podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne
  z akceptacją warunków zawartych w Regulaminie uczestnictwa.
 5. Płatności za zajęcia DZIKI JUNIOR należy dokonać po pierwszych zajęciach, za drugi semestr z góry, najpóźniej do dnia 10 lutego 2023 r. 
  na konto bankowe
  Bank PKO BP S.A.
  Jerzego Waszyngtona 17
  81-342 Gdynia

aktualny nr konta:

43 1020 1811 0000 0602 0337 6365

adres odbiorcy:

Teatr JUNIOR

Plac Grunwaldzki 1

81-372 Gdynia

tytułem:

DZIKI JUNIOR oraz imię i nazwisko UCZESTNIKA

 1. Nie można dołączyć do grupy po rozpoczęciu semestru, chyba że za zgodą prowadzącego, w indywidualnych przypadkach.
 2. W przypadku uzasadnionej rezygnacji z warsztatów Uczestnik może ubiegać się o częściowy, zwrot stosunkowo do wpłaconej kwoty, jednak nie większy niż 50%.
 3. Na zajęciach obowiązuje wygodny strój, odpowiedni do poszczególnych zajęć warsztatowych, określony przez Instruktora.
 4. Pedagodzy oczekują przy wejściu służbowym i prowadzą Uczestników do sali gdzie odbywają się warsztaty, dlatego należy przychodzić punktualnie.
  Na teren Teatru wpuszczani są wyłącznie Uczestnicy zajęć.
 5. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania obowiązujących w Teatrze przepisów BiHP oraz P-poż.
 6. Teatr przetwarza dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, roku urodzenia, adresu zamieszkania dziecka oraz numeru telefonu rodziców/opiekuna, adresu e-mail rodziców/opiekuna. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych i administracyjnych Teatru.
 7. Uczestnik przenosi na Teatr nieodpłatne prawa do rozporządzania wszystkimi materiałami, na których utrwalono pracę i wizerunek uczestnika dla celów archiwalnych, reklamowych i promocyjnych Teatru Junior.

 

*Wejście na zajęcia od strony Kamiennej Góry - WEJŚCIE SŁUŻBOWE 

**UWAGA do rodziców najmłodszych dzieci:

Prosimy ograniczyć do minimum konieczność przebierania się w teatrze,
najlepszy strój dla uczestników zajęć to wygodne getry, podkoszulka i zmienne obuwie. Warto też mieć pojemniczek z wodą.
Prosimy przyprowadzać dzieci nie wcześniej niż 15 minut przed zajęciami
i nie później niż 5 minut przed zajęciami.

 

kierownik edukacyjny i artystyczny

Teatru Muzycznego JUNIOR

Małgorzata Ryś

tel. 58 78 55 815

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pokaz na zakończenie warsztatów tańca ,,Dziki Junior"
do muzyki na żywo.