WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW
WSTĘPNYCH NA STUDIA AKTORSKIE
OFERTA NA SEZON 2022/2023

 

Zajęcia podczas warsztatów:

  • TANIEC / RÓŻNE TECHNIKI (klasyczny, charakterystyczny, współczesny, rytmika)
  • ELEMENTARNE ZADANIA AKTORSKIE (ETIUDY) / SCENY DIALOGOWE
  • AKTORSKA INTERPRETACJA WIERSZA I PROZY (TEKSTY)
  • ŚPIEW, GŁOS OD PODSTAW
  • DYKCJA (WYMOWA SCENICZNA)

 

Podczas zajęć z aktorskiej interpretacji, pomagamy wybrać teksty:

  • proza klasyczna, w tym fragmenty prozy staropolskiej
  • proza współczesna
  • wiersze klasyczne (sylabiczne lub sylabotoniczne)
  • wiersze współczesne (w dowolnej formie wersyfikacyjnej)

 

Proponujemy dwa semestry regularnych warsztatów teatralnych przygotowujących do egzaminów wstępnych na studia aktorskie. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na pierwszych zajęciach, które odbędą się 2 października o godz. 12:00, zapraszamy wejściem służbowym do Teatru Muzycznego (na tyłach budynku).

OPŁATA JEDNORAZOWA ZA SEMESTR (4 miesiące): 1500 zł.
OPŁATA MIESIĘCZNA 400 ZŁ

Spotkania odbywają się raz na tydzień w soboty lub w niedziele (do ustalenia) po 4 godziny lekcyjne. Warsztaty trwają 2 semestry, po 4 miesiące w semestrze (październik - maj)

 

Kontakt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel.: 695200656

Dane do przelewu: Stowarzyszenie BADUSZKOWCY, Pl. Grunwaldzki 1, 81-371 Gdynia
BOŚ Bank: 85 1540 1098 2109 7999 6655 0002
(z dopiskiem: Warsztaty teatralne, miesiąc, imię i nazwisko)