BUY TICKET VOUCHER PRICES REGULATIONS FAQ

You can buy tickets for our shows in the box office, online or book them by phone.

 

BOOKING INFORMATION

+48 58 661 60 00

+48 58 785 59 00

fax +48 58 785 58 39

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Box office – opening hours

Please call

Main box office (New Stage)

You can also buy tickets an hour before the show.

Regulamin sprzedaży Voucherów

KUP VOUCHER

 1. Voucher to bilet otwarty na dowolny spektakl odbywający się na Dużej Scenie Teatru Muzycznego w Gdyni
 • nie dotyczy premier, Koncertu Sylwestrowego oraz spektakli gościnnych
 1. Wymiany Vouchera na bilet można dokonać w kasach Teatru lub na stronie bilety.muzyczny.org w ramach dostępności miejsc.
 2. Koszt Vouchera to 140 zł.
 3. Zakup jednego Vouchera odpowiada wymianie na jeden bilet..
 4. W celu wykorzystania Vouchera możliwa jest rezerwacja, jeżeli na wybrany termin spektaklu są wolne miejsca.
 5. Rezerwacji dokonujemy telefonicznie w poniedziałki od 9.00 do 15.00 oraz od wtorku do piątku od 9.00 do 17.00 pod nr telefonu 58 6616000 lub 587855900. Rezerwacji można dokonywać najpóźniej na 7 dni przed planowanym spektaklem.
 6. W przypadku odwołania spektaklu, na który była rezerwacja Vouchera,
  Teatr Muzyczny zobowiązuje się do zaproponowania biletów na ten sam spektakl w innym terminie.
 7. Wymiana Vouchera na bilet po upływie jego terminu ważności jest niemożliwa.
 8. Vouchery oraz bilety wymienione za Vouchery nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 9. Za niewykorzystane Vouchery nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Regulamin kasy teatru

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE MUZYCZNYM W GDYNI

 1. Rezerwacji indywidualnych można dokonywać osobiście w kasach Teatru oraz telefonicznie 58 7855900 lub 58 6616000, w wyznaczonych godzinach, najpóźniej na 7 dni przed planowanym spektaklem.
 2. Nie przyjmujemy rezerwacji przesyłanych faksem, mailem ani nagranych na automatyczną sekretarkę telefoniczną.
 3. Rezerwację telefoniczną można dokonać podając pracownikowi Kasy imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Tym samym widzowie wyrażają zgodę na kontakt ze strony Teatru w celu skutecznej obsługi rezerwacji w przypadkach ewentualnych zmian w Repertuarze itp.
 4. W momencie dokonywania rezerwacji grupowej prosimy o uwzględnienie wszystkich uczestników grupy (łącznie z nauczycielami i opiekunami). Teatr nie przewiduje darmowych biletów dla nauczycieli i opiekunów.

Dokonując rezerwacji w przypadku grup szkolnych - na spektakle przedpołudniowe, co 16-te miejsce przeznaczone jest dla opiekuna, płatne 20 zł. Bilet dla dodatkowego opiekuna jest w cenie biletu szkolnego. Na spektakle wieczorne dla dodatkowego opiekuna obowiązuje bilet pełnopłatny.

* nie dotyczy spektaklu Notre Dame de Paris

 1. Dla grup powyżej 40 osób przysługuje zniżka 10 % od ceny biletu normalnego (nie dotyczy miejsc w amfiteatrze widowni Dużej Sceny). Bilety na Scenie Kameralnej nie podlegają zniżkom grupowym.
 2. Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu odbioru biletów, uzgodnionego podczas dokonywania rezerwacji. Po jego upływie rezerwacje zostają automatycznie anulowane, bez wcześniejszego powiadomienia, a miejsca skierowane do ponownej sprzedaży.
 3. Do ostatniego dnia obowiązywania rezerwacji możliwe jest jej przedłużenie na czas wyznaczony przez pracownika Kasy.
 4. Sprzedaż bezpośrednią biletów indywidualnych i grupowych prowadzą Kasy Teatru, czynne od wtorku do piątku w godz. 12.00 – 19.00 lub do rozpoczęcia spektaklu, na spektakle poranne w tygodniu oraz sobota – niedziela godzinę przed rozpoczęciem spektaklu. W miesiącach lipcu i sierpniu oraz w okresach świątecznych godziny pracy kas są zróżnicowane.
 5. Sprzedaż biletów online jest możliwa całodobowo na stronie bilety.muzyczny.org.
 6. Płatności za zarezerwowane bilety prosimy dokonywać osobiście w Kasach Teatru gotówką lub kartą płatniczą/kredytową, bądź przelewem na rachunek bankowy Teatru: 38 1020 1811 0000 0802 0337 6357
  Bank PKO BP S.A.
  ul. Jerzego Waszyngtona 17
  81-342 Gdynia.
  W przypadku płatności przelewem podstawą do wydania biletów jest okazanie potwierdzenia przelewu (wydruku). Bez dowodu wpłaty bilety nie będą wydawane.

* UWAGA: W przypadku płatności przelewem w tytule należy wpisać numer rezerwacji oraz datę i godzinę spektaklu. Bilety opłacone przelewem można odbierać w Kasie Głównej Teatru (Nowa Scena) od wtorku do piątku w godz. 12.00-17.00 oraz w dniu spektaklu.

* UWAGA! Widzów, którzy korzystają z systemu On-line – prosimy dokonanie transakcji za pośrednictwem operatora PayU i nie przelewanie pieniędzy na w/w konto teatru.

 1. Teatr nie odpowiada za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą spowodowane przez operatora systemu.
 2. Teatr nie prowadzi wysyłki ani dostawy biletów
 3. Bilety indywidualne można zwracać najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu. Bilety grupowe można zwracać najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu z zastrzeżeniem potrącenia 20% wartości zwracanych biletów. Nie dotyczy biletów ze sprzedaży internetowej oraz biletów wymienionych z Voucherów.
 4. Zwroty należności za bilety dokonywane są jedynie w miejscu ich zakupu, po okazaniu paragonu fiskalnego dołączanego do biletów przy sprzedaży, paragonu z terminala płatniczego (w przypadku płatności kartą) dołączanego do biletów, lub faktury vat. W przypadku braku paragonu Kasy Teatru mają prawo odmówić przyjęcia zwrotu biletów.
 5. Zwrotów należności dokonanej przelewem dokonuje się wyłącznie przelewem. Zwrotów należności dokonanych kartą dokonuje się wyłącznie na rachunek karty.
 6. Bilety uszkodzone bądź zniszczone nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 7. Widzowie zobowiązani są do zachowania biletu do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania spektaklu, na jaki został zakupiony. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub utratę biletów. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zakupu biletów, Teatr ma prawo odmówić wstępu na spektakl.
 8. Teatr dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad dotyczących zwrotów, w tym przyjmowania zwrotów wcześniej zakupionych biletów, w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołanej imprezy w przypadku:

- braku możliwości wykonania spektaklu z przyczyn niezależnych od Teatru (przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba artysty, żałoba narodowa, różnego rodzaju kataklizmy itp.)

- braku możliwości wykonania spektaklu z przyczyn leżących po stronie Teatru (odwołanie spektaklu, zmiana tytułu, daty, godz. itp.)

 

INFORMACJE DLA WIDZÓW

 1. Ze względów bezpieczeństwa każdy widz przebywający na widowni musi posiadać ważny bilet, dotyczy to również dzieci, bez względu na ich wiek. Widzowie zobowiązani są do zachowania biletu do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania spektaklu, na jaki został zakupiony.
 2. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz siadania na schodach.
 3. Przy kontroli biletów wymagane jest okazanie polskiego dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgi. W przypadku braku dokumentu widz zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty w kasie Teatru przed wydarzeniem, a ewentualne ryzyko związane ze spóźnieniem oraz wszelkie inne niedogodności wynikające z nieokazania dokumentu obciążają widza.
 4. Bilety ulgowe przysługują:
 • dzieciom
 • młodzieży szkolnej
 • studentom do 26 roku życia
 • emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym
 • opiekunowi osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym przysługuje bilet ulgowy (informacja o rezerwacji miejsc dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim w punkcie 12.)
 • zniżki nie sumują się
 1. Zniżki nie obejmują premier i wydarzeń specjalnych.
 2. Miejsca w Amfiteatrze Dużej Sceny na spektakle wieczorne są pełnopłatne.
 3. Istnieje możliwość przepisania biletów indywidualnych zakupionych w kasie na druk zaproszeń (nie dotyczy biletów zakupionych online oraz biletów ulgowych).
 4. Prosimy o przybycie do Teatru odpowiednio wcześniej. Ograniczona ilość miejsc parkingowych w okolicach Teatru i utrudnienia komunikacyjne mogą opóźnić przybycie widzów na spektakl. Widzowie spóźnieni będą, w miarę możliwości, proszeni o zajęcie wolnych, skrajnych miejsc na balkonie wskazanych przez Obsługę Widowni. W przypadku braku takich miejsc Obsługa Widowni ma prawo odmówić wejścia na widownię do przerwy spektaklu. Zajęcie miejsc wydrukowanych na bilecie będzie możliwe w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana w spektaklu. Widzowie wychodzący z widowni podczas trwania spektaklu lub spóźnieni na II akt spektaklu, po upływie przerwy, będą również w miarę możliwości, wprowadzani na balkon i proszeni są o zajęcie wolnych miejsc wskazanych przez Obsługę Widowni.
  Z uwagi na specyfikę spektakli Sceny Nowej i Sceny Kameralnej, widzowie spóźnieni nie będą wpuszczani na widownię.
 5. UWAGA: na Balkon I Dużej i Nowej Sceny oraz Scenę Kameralną nie ma możliwości dojazdu windą. Po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu Widzowie niepełnosprawni ruchowo mają możliwość zajęcia miejsc na widowni Sceny Kameralnej z pomocą obsługi Teatru.
 6. Ze względu na rygorystyczne prawa autorskie na widowni istnieje absolutny zakaz używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i kamer.
 7. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz spożywania jedzenia i napojów.
 8. Osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim przysługuje bezpłatne wejście na spektakl po wcześniejszej rezerwacji w Biurze Obsługi Widzów. Rezerwacji należy dokonać najpóźniej na tydzień przed spektaklem. Niemożliwy jest zakup biletów online. Ze względów bezpieczeństwa liczba miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich jest ograniczona. Istnieje możliwość przesadzenia osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim na miejsce numerowane w cenie biletu ulgowego.
  Nie dotyczy spektakli granych na Scenie Kameralnej.
 9. Na terenie Teatru obowiązuje całkowity zakaz palenia. Podstawa: "Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych".
 10. Dyrekcja Teatru zastrzega sobie prawo do zmian w Repertuarze oraz obsadzie danego spektaklu.
 11. Widzowie nie stosujący się do instrukcji pracowników Teatru, w przypadkach naruszenia regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych widzów bądź zakłócających odbiór spektaklu innym, zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot ani wymiana biletów.
 12. Zakup biletu oznacza akceptację przez Klienta powyższego Regulaminu we wszystkich jego aspektach.
 13. Regulamin oraz taryfikator cen wprowadzone zostały wewnętrznym zarządzeniem Dyrektora Naczelnego Teatru Muzycznego z dnia 02.02.2018 roku.

 

CZĘSTE PYTANIA

CENY, REZERWACJA, ZAKUP I ZWROTY BILETÓW

 

 1. Gdzie kupić lub zarezerwować bilety?

Bilety można kupić:

- w kasie Teatru Muzycznego :

w poniedziałki NIECZYNNE

KASA GŁÓWNA (Nowa Scena) - od wtorku do piątku 12:00-19:00, spektakle poranne godzinę przed rozpoczęciem spektaklu

Duża Scena/Nowa Scena/ Scena Kameralna - sobota i niedziela - godzinę przed rozpoczęciem spektaklu

 

- on-line przez stronę Teatru Muzycznego  KUP BILET

- on-line na stronach: ebilet.pl

Bilety można zarezerwować:

w poniedziałki 9:00 - 15:00

od wtorku do piątku 9:00 - 17:00

+48 58 661 60 00

+48 58 785 59 00

faks +48 58 785 58 39

 

 1. Czy są bilety ulgowe?

Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym. Opiekunom osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym również przysługuje bilet ulgowy.

Przy kontroli biletów wymagane jest okazanie dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgi.

 1. Czy osoby na wózkach mogą uczestniczyć w spektaklach?

Osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim przysługuje bezpłatne wejście na spektakl , po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze Obsługi Widzów. Widz na wózku inwalidzkim swobodnie dostanie się do naszego Teatru, dzięki podjazdowi prowadzącemu do wejścia głównego i windzie wewnątrz Teatru. Na Scenę Kameralną nie ma obecnie możliwości dojazdu dla osób na wózkach.

 1.  Czy można kupić bilet grupowy?

Tak, w przypadku grup szkolnych - na spektaklach przedpołudniowych i wieczornych co 16-te miejsce przeznaczone jest dla opiekuna (płatne 20 zł), bilet dla dodatkowego opiekuna na spektaklach przedpołudniowych jest w cenie biletu szkolnego. Na spektakle wieczorne obowiązuje bilet pełnopłatny. Dla grup dorosłych powyżej 40 osób przysługuje zniżka 10% od ceny biletu normalnego. Bilety na spektakle na Scenie Kameralnej nie podlegają zniżkom grupowym.

 1.  Jak mogę odebrać bilety opłacone przelewem?

W przypadku płatności przelewem podstawą do wydania biletu jest okazanie potwierdzenia przelewu (wydruku). Bez dowodu wpłaty bilety nie będą wydawane! Bilety opłacone przelewem można odbierać w Kasie Głównej Teatru (Nowa Scena) od wtorku do piątku w godz. 12:00 - 17:00 oraz w dniu spektaklu.

 1.  Czy można zamienić zakupione bilety na inny dzień?

W takim przypadku należy bilety – jeśli to możliwe – zwrócić i zakupić kolejne na inny termin. W wypadku biletów kupionych on- line, zwroty i zamiany biletów zakupionych za pośrednictwem Internetu możliwe są jedynie gdy jest odwołany  spektakl, bądź zmiana Repertuaru.

 

 1. Czy mogę zwrócić zakupione bilety?

Bilety indywidualne można zwracać najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu. Bilety grupowe można zwracać najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu, z zastrzeżeniem potrącenia 20% wartości zakupionych biletów. Zwroty należności za bilety dokonywane są jedynie w miejscu ich zakupu, po okazaniu paragonu fiskalnego dołączanego do biletów przy sprzedaży, paragonu z terminala płatniczego (w przypadku płatności kartą) dołączanego do biletów, lub faktury vat. W przypadku braku paragonu Kasy Teatru mają prawo odmówić przyjęcia zwrotu biletów. Zwrotów należności dokonanej przelewem dokonuje się wyłącznie przelewem. Zwrotów należności dokonanych kartą dokonuje się wyłącznie na rachunek karty. Nie dotyczy to biletów ze sprzedaży internetowej oraz biletów wymienionych z Voucherów.

 1. Czy Teatr prowadzi sprzedaż wejściówek na spektakle?

Nie.

 1. Czy można płacić kartą za bilety?

Tak, jest to możliwe w przypadku spektakli repertuarowych. Za bilety na spektakle gościnne płatność jest tylko gotówką.

 

BILETY ZAKUPIONE ONLINE

 1. Jak posługiwać się biletami elektronicznymi?

Bilety kupione on-line otrzymają Państwo pocztą elektroniczną w formie pliku pdf. Należy  je wydrukować .

 1. Co zrobić , gdy ponawiam zakup biletów przez internet, ale wybrane poprzednio miejsca pokazują sie na widowni jako zajęte?

Miejsca wybrane w trakcie procesu zakupu biletów w przypadku nieudanej transakcji opłaconej kartą zostają zablokowane na okres 45 minut.                   
W przypadku nieudanej transakcji opłaconej e-przelewem miejsca zostają zablokowane na okres 2 godzin. Jeśli chcą Państwo od razu ponowić zakup, należy wybrać inne miejsca.

 1. Nie dostałem/łam maila z potwierdzeniem zamówienia w sklepie internetowym. Co zrobić?

Na początek proszę sprawdzić czy mail z potwierdzeniem nie trafił do folderu SPAM lub zakładki "inne" w skrzynce mailowej. Jeżeli nie ma tam wygenerowanej z sytemu wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Widzów ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 1. Co zrobić jeśli transakcja zakupu online nie powiodła się?
 • procedura została przerwana przed wejściem w fazę płatności
  Najczęściej przyczyną niepowodzenia jest przerwanie przez Kupującego procesu zakupu przed jego zakończeniem, czyli wybrano tylko miejsca bez zrealizowania płatności. Jeżeli zatem Kupujący nie dokonał płatności on-line i przedwcześnie przerwał cały proces, będzie musiał go powtórzyć od początku.
 • został przekroczony limit czasu na opłacenie rezerwacji

W ciągu 15 minut od wybrania biletów Kupujący zostanie przekierowany na bezpieczną stronę płatności Agenta Rozliczeniowego PayU S.A. Jeżeli       w tym czasie rezerwacja pozostaje nieopłacona jest ona anulowana.

 • Potwierdzenie i bilety znajdują się w folderze spam
  Maile z potwierdzeniem transakcji oraz biletami w załączniku są zatrzymywane w komputerze Kupującego przez jego system ochrony (jako maile nie  identyfikowane) i kierowane do skrzynki SPAM.
 • Kupujący podał zły adres e-mail do korespondencji
  Jeżeli Kupujący dokonał płatności, ale nie otrzymał potwierdzenia oraz biletu możliwe, że podał zły adres mailowy. Należy sprawdzić jaki adres został podany i pod nim szukać potwierdzenia i biletu.
 1. Czy Teatr odnajdzie błędnie pokierowane bilety PDF na skutek wpisania i potwierdzenia złego adresu e-mail?

Przy podawaniu danych - zwłaszcza adresu e-mail - należy zachować szczególną staranność. W przypadku podania błędnego adresu mailowego należy skontaktować się z Biurem Obsługi Widzów, w celu wysłania biletów na właściwy adres.

 

INNE

 

 1. Ile czasu przed rozpoczęciem spektaklu należy przyjechać do Teatru?

Prosimy o przybycie do Teatru odpowiednio wcześniej. Ograniczona ilość miejsc parkingowych w okolicach Teatru i utrudnienia komunikacyjne mogą opóźnić przybycie widzów na spektakl.

 1. Czy zajmę swoje miejsce jeśli spóźnię się na spektakl?

Widzowie spóźnieni będą, w miarę możliwości, wprowadzani na balkon i proszeni są o zajęcie wolnych miejsc wskazanych przez Obsługę Widowni. Zajęcie miejsc wydrukowanych na bilecie będzie możliwe w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana w spektaklu.

 1. Co zrobić w wypadku , gdy zorganizowana grupa nie może dojechać na czas?

Osoba odpowiedzialna za grupę powinna uprzedzić Teatr o przewidywanym spóźnieniu i określić jego czas. Dyrekcja Teatru wspólnie z Kierownikiem Widowni podejmuje decyzję o ewentualnej możliwości i sposobie wprowadzenia grupy na widownię pomimo spóźnienia. Nie ma jednak takich gwarancji.

 1. Czy przy Teatrze jest parking?

Tak, w pobliżu Teatru są dwa parkingi. Dostępny jest parking miejski niedaleko Teatru oraz podziemny parking płatny z bezpośrednim przejściem na teren Teatru, który jest otwarty na 1 godz. przed spektaklem.

 1. Ile trwa spektakl?

Dokładny czas trwania danego spektaklu podany jest na naszej stronie na końcu opisu każdego spektaklu. Orientacyjny czas trwania spektaklu to ok. 2,5 - 3 godziny z przerwą na Sali Dużej.

 1. Gdzie mogę dowiedzieć się o obsadę na konkretny termin?

Na stronie internetowej w zakładce „Spektakle” należy wybrać spektakl, w zakładce "Obsada" można zapoznać się z planowaną obsadą na konkretne terminy. Obsada podawana jest na ok. tydzień przed spektaklem.

 1. Gdzie można kupić programy spektakli?

Programy oraz płyty ze spektakli można kupić w Kasie Głównej na Nowej Scenie oraz u bileterów przed spektaklem i w przerwach. Możliwa jest płatność gotówką oraz kartą.

 1. Czy można nagrywać spektakle?

Ze względu na rygorystyczne prawa autorskie na widowni istnieje absolutny zakaz używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i kamer.

 1. Czy mogę przyjść z dzieckiem do teatru?

Wizyta w Teatrze dla każdego widza powinna być ekscytującym i pozytywnym doświadczeniem. Z wyjątkiem spektakli dedykowanych dzieciom sugerujemy, aby przy zakupie biletów zapoznać się z opisem danego przedstawienia, gdzie również jest zaznaczony preferowany wiek. W razie wątpliwości proszę skontaktować sie z Biurem Obsługi Widzów. Ze względu na komfort innych widzów, w razie zakłócania odbioru, opiekunowie wraz z dziećmi  będą proszeni o opuszczenie widowni. Proszę również być świadomym, iż wszystkie osoby niezależnie od wieku, muszą posiadać bilet.

 1. Czy w Teatrze są wydzielone miejsca, w których wolno palić?

Na terenie Teatru obowiązuje całkowity zakaz palenia. Podstawa: "Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych".

 1. Czy w Teatrze jest kawiarnia?

W naszym Teatrze już na godzinę przed każdym spektaklem czynna jest kawiarnia.

 1. Czy sala jest klimatyzowana?

Tak.

 1. Czy jest możliwość kupienia Voucherów?

Tak. Voucher jest to bilet otwarty na dowolny spektakl odbywający się na Dużej Scenie Teatru Muzycznego w Gdyni (nie dotyczy premier, Koncertu Sylwestrowego oraz spektakli gościnnych). Koszt Vouchera to 140 zł. Więcej informacji na stronie muzyczny.org/bilety/voucher.