słuchowisko „Po prostu Koty”
w autorskim wykonaniu grupy warsztatowej  „Słuchowisko radiowe” prowadzonej przez Iwonę Borawską,
we współpracy z Radiem Gdańsk

 

 


 

 

 

 

 TEATR MUZYCZNY JUNIOR

POZNAJ SIEBIE - BĄDŹ SOBĄ -  POWIEDZ COŚ OD SIEBIE

 

 

sezon 2022 /2023

Teatr Muzyczny JUNIOR od ponad 30 lat tworzy przestrzeń umożliwiającą
młodym ludziom doświadczanie i rozwijanie własnych potencjałów twórczych
oraz naturalnych talentów artystycznych.
W tym sezonie proponujemy różne warsztaty blisko związane z teatrem
choćby przez rozwijanie umiejętności posługiwania się głosem,
rozwijanie sprawności ciała, tworzenie scenariuszy, zagadnienia produkcji spektakli
czy dokumentacji filmowej. A wszystko to w takim zakresie jaki wyniknie ze spotkań warsztatowych
oraz będzie stanowił radość tworzenia różnych zdarzeń
i nowych doświadczeń przydatnych również w życiu codziennym.

Opisy warsztatów  i Karty zgłoszenia
znajdują się w osobnych zakładkach:
JUNIOR MUSICAL i DZIKI JUNIOR.

 Początek zajęć: od 1-2 października 2022 (zgodnie z planem zajęć).

 


Minimalny wiek Uczestników zajęć – ukończone 9 lat
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Plac Grunwaldzki 1

Wejście na zajęcia od strony Kamiennej Góry - WEJŚCIE SŁUŻBOWE

 

REGULAMIN
uczestnictwa w zajęciach Teatru Muzycznego Junior

 1. Uczestnictwo w zajęciach Teatru Muzycznego Junior jest  dobrowolne.
 2. Uczestnictwo w zajęciach wymaga pisemnej zgody Rodziców lub Opiekuna
  (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna na karcie zgłoszenia) 
  Proszę nie skanować dokumentów (odręczny podpis jest niepotrzebny)
 3. Rezerwacja miejsc dokonywana jest na podstawie
  prawidłowo wypełnionej na komputerze i podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA
  oraz podpisanej KLAUZULI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  (podpis = imię i nazwisko rodzica lub opiekuna wpisane również komputerowo)
  przesłanych na adres 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

najpóźniej do dnia 26 września 2022!

 1. Nadesłanie do Teatru JUNIOR podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne
  z akceptacją warunków zawartych w Regulaminie uczestnictwa.
 2. Płatności za zajęcia należy dokonać po pierwszych zajęciach, za drugi semestr z góry, najpóźniej do 10 lutego 2023

  na konto bankowe Bank PKO BP S.A. ul. Jerzego Waszyngtona 17
  81-342 Gdynia

aktualny nr konta:

43 1020 1811 0000 0602 0337 6365

adres odbiorcy:

Teatr JUNIOR

Plac Grunwaldzki 1

81-372 Gdynia

tytułem:

TEATR JUNIOR  oraz imię i nazwisko UCZESTNIKA

 

 1. Nie można dołączyć do grupy po rozpoczęciu semestru, chyba że za zgodą prowadzącego, w indywidualnych przypadkach.
 2. W przypadku uzasadnionej rezygnacji z warsztatów Uczestnik może ubiegać się o częściowy, zwrot stosunkowo do wpłaconej kwoty, jednak nie większy niż 50%.
 3. Na zajęciach obowiązuje wygodny strój, odpowiedni do poszczególnych zajęć warsztatowych, określony przez Instruktora.
 4. Pedagodzy oczekują przy wejściu służbowym i prowadzą Uczestników do sali gdzie odbywają się warsztaty, dlatego należy przychodzić punktualnie.
  Na teren Teatru wpuszczani są wyłącznie Uczestnicy zajęć.
 5. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania obowiązujących w Teatrze przepisów BiHP oraz P-poż.
 6. Teatr przetwarza dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, roku urodzenia, adresu zamieszkania dziecka oraz numeru telefonu rodziców/opiekuna, adresu e-mail rodziców/opiekuna. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych i administracyjnych Teatru.
 7. Uczestnik przenosi na Teatr nieodpłatne prawa do rozporządzania wszystkimi materiałami, na których utrwalono pracę i wizerunek uczestnika dla celów archiwalnych, reklamowych i promocyjnych Teatru Junior.

 

kierownik edukacyjny i artystyczny

Teatru Muzycznego JUNIOR

Małgorzata Ryś

tel. 58 78 55 815

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.