INFORMACJA z dnia 14.06.2021

 

 Zakończyliśmy zajęcia w tym sezonie, życzymy udanych wakacji! 

Na początku września podamy szczegółowe informacje na temat naboru na sezon 2021/22.

Do zobaczenia! 

 

Jerusalema Challenge

TMJ - projekt "Jak powstaje scenariusz" 2021

Jak powstaje scenariusz - grupa 1

Jak powstaje scenariusz - grupa 2

Jak powstaje scenariusz - grupa 3A

Jak powstaje scenariusz - grupa 3Z

TMJ - projekt "Teatrzyk NA WYNOS" - grudzień 2020
Nie mogąc działać NA MIEJSCU - działamy w domu, a efektami dzielimy się z Wami poprzez krótkie filmiki, do których linki poniżej:

cz.1: „ŹRÓDŁO ŻYCIA”

cz.2: „ŻYCIE TO CUD”

cz.3: „BAŁWANEK SAM W DOMU”

cz.4: TANIEC „JERUSALEMA”

cz. 5: MONOLOGI


cz.6: PAMIĘTAJ ULEPIĆ BAŁWANKA"

 

 cz.7: TEATR JUNIOR - Projekt - „TEATR NA WYNOS” W ramach Teatru Muzycznego JUNIOR prowadzimy dwa rodzaje zajęć:
dla dzieci w wieku 3-16 lat warsztaty musicalowe „JUNIOR MUSICAL” 
oraz dla dzieci w wieku 6-19 lat taniec nowoczesny „DZIKI JUNIOR”.

 

*Wejście na zajęcia od strony Kamiennej Góry - WEJŚCIE SŁUŻBOWE

 

Przypominamy, że zgodnie z REGULAMINEM TEATRU podanym na stronie https://muzyczny.org/pl/bilety.html , INFORMACJE DODATKOWE pkt 15 i 16:

 • Ze względów bezpieczeństwa każdy widz przebywający na widowni musi posiadać ważny bilet, dotyczy to również dzieci, bez względu na ich wiek. Widzowie zobowiązani są do zachowania biletu do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania spektaklu, na jaki został zakupiony. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub utratę biletów. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zakupu biletów, Teatr ma prawo odmówić wstępu na spektakl.
 • Na widowni obowiązuje absolutny zakaz siadania na schodach.


POZNAJ SIEBIE - BĄDŹ SOBĄ -  POWIEDZ COŚ OD SIEBIE

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Plac Grunwaldzki 1

 

www.muzyczny.org / EDUKACJA

 

kierownik edukacyjny i artystyczny

Teatru Muzycznego JUNIOR

Małgorzata Ryś

tel. 58 78 55 815

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

REGULAMIN

uczestnictwa w zajęciach Teatru Muzycznego Junior

 1. Uczestnictwo w zajęciach Teatru Muzycznego Junior jest dobrowolne.
 2. KARTĘ ZGŁOSZENIA wypełnia Rodzic lub Opiekun prawny, co jest jednoznaczne
  z wyrażeniem zgody na Uczestnictwo Dziecka/Podopiecznego w zajęciach.
 3. .Rezerwacja miejsc dokonywana jest na podstawie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia nadesłanej w terminie na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. Nadesłanie do Teatru Muzycznego JUNIOR karty zgłoszenia jest jednoznaczne
  z akceptacją warunków zawartych w REGULAMINIE uczestnictwa.
 5. Płatność za zajęcia należy dokonać w ciągu 5 dni po pierwszych zajęciach,
  za jeden semestr z góry, na numer konta:

  Bank PKO BP S.A.
  Jerzego Waszyngtona 17
  81-342 Gdynia
  43 1020 1811 0000 0602 0337 6365

            adres:

            Teatr Muzyczny im Danuty Baduszkowej
           
Plac Grunwaldzki 1
            81-372 Gdynia

            tytułem: 

            JUNIOR MUSICAL /DZIKI JUNIOR oraz imię i nazwisko UCZESTNIKA

 1. Nie można dołączyć do grupy po rozpoczęciu semestru, chyba że za zgodą prowadzącego, tylko w indywidualnych przypadkach.
 2. W przypadku uzasadnionej rezygnacji z warsztatów Uczestnik może ubiegać się
  o częściowy zwrot, stosunkowo do wpłaconej kwoty, jednak nie większy niż 50%.
 3. Na zajęciach obowiązuje wygodny strój, odpowiedni do poszczególnych zajęć warsztatowych, określony przez Instruktora.
 4. Pedagodzy oczekują przy wejściu służbowym i prowadzą Uczestników do sali
  gdzie odbywają się warsztaty, dlatego należy przychodzić punktualnie.
 5. Na teren Teatru wpuszczani są wyłącznie Uczestnicy zajęć.
 6. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania obowiązujących w Teatrze przepisów BiHP oraz P-poż.
 7. Teatr przetwarza dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, roku urodzenia, adresu zamieszkania Dziecka oraz numeru telefonu i adres e-mail
  rodziców/opiekuna. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych i administracyjnych Teatru.
 8. Uczestnik przenosi na Teatr nieodpłatne prawa do rozporządzania wszystkimi materiałami, na których utrwalono pracę i wizerunek uczestnika dla celów archiwalnych, reklamowych i promocyjnych Teatru Muzycznego Junior.