Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy Państwu informacje dotyczące danych osobowych, których administratorem jest Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.

Widzowie, którzy dokonują telefonicznej rezerwacji biletów powinni zapoznać się z „Klauzulą informacyjną dla widzów”.
Pracownicy teatru, których dane osobowe przetwarzamy powinni zapoznać się z „Klauzulą informacyjną dla pracowników”.