16.00 / Nowa Scena / Spektakl gościnny / SPEKTAKL GOŚCINNY
19.30 / Nowa Scena / Spektakl gościnny / SPEKTAKL GOŚCINNY