12.00 / Nowa Scena
17.00 / Scena Kameralna / KONCERT PROJEKTU INICJATYW AKTORSKICH
19.00 / Duża Scena