Z przerażeniem i smutkiem śledziliśmy wczorajsze wydarzenia. Francuzom i wszystkim opłakującym tę tragedię przekazujemy wyrazy wsparcia i solidarności.

Koszmarny scenariusz ma szansę na dobre zakończenie. Wierzymy, że Katedrę, dziedzictwo całej ludzkości, uda się odbudować. 
Niech tej nadziei towarzyszy pieśń poety Gringoire'a:

,,Po nieba kresy pięły się Katedry
By życie dać snom
Co się z niebem zmierzyć chcą
Jak srebrne szczyty górskie są katedry 
zapisać chcą czas
W szkle kamieniu i we mgle

Zmieniły w niwecz nasze się katedry
tłum obcych u bram
Smukłych katedr minął czas
Aż smukłych katedr minął dzisiaj czas
Bo pokonać chcą nas
w gwiazdach nie znajdując gwiazd"