Michaił Bułhakow 
MISTRZ I MAŁGORZATA

Premiera: 11 września 2021
Duża Scena / 1070 miejsc

Libretto: Jurij Riaszencew

Muzyka: Janusz Stokłosa

Teksty piosenek: Andrzej Poniedzielski

Reżyseria i choreografia: Janusz Józefowicz

Kierownictwo muzyczne: Dariusz Różankiewicz

Scenografia: Andrzej Woron

Kostiumy: Klaudia Filipiak

Przekład: Olga Stokłosa

 

MATERIAŁY DO I ETAPU CASTINGU online : POBIERZ

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających informację o wybranej roli, CV ze zdjęciem oraz nagranie wideo (z wykonaniami wymaganych utworów)

do dnia 15 maja br. pod adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (ZMIANA ADRESU)

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informuję, iż;

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81 – 372 Gdynia, tel. 58 785 58 11, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Mateusz Gigiewicz, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia castingu do musicalu „Mistrz i Małgorzata” (podstawa art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające);
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów związanych z castingiem;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w castingu, a bez podania danych osobowych nie jest możliwy udział w castingu;
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.