More

 

 

More

 

 

More

 

 

More

 

 

More

12.00 / New Stage
17.00 / Chamber Scene / KONCERT PROJEKTU INICJATYW AKTORSKICH
19.00 / Large Stage

Drodzy Widzowie,

informujemy, że odwołujemy wszystkie spektakle do 7 czerwca 2020 r. Kasy pozostają nieczynne do odwołania.

Zwroty za bilety zakupione online oraz opłacone przelewem nastąpią automatycznie na konta bankowe. W związku z wyjątkową sytuacją i przedłużającym się okresem zawieszenia działalności, informujemy, że zwroty na konta bankowe mogą zająć do 180 dni, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 568)*


Wszystkich Państwa, którzy zakupili bilety na odwołane spektakle w kasie Teatru Muzycznego prosimy o zgłoszenie się po ponownym jej otwarciu. Z powodu zagrożenia, w tej chwili, zwrot jest niemożliwy.

Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Zapewniamy, że wszystkie środki zostaną zwrócone. 
Niezbędnych informacji udziela Biuro Obsługi Widzów od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00.

To trudny czas dla nas wszystkich. Mamy jednak nadzieję, że dzięki wspólnej mobilizacji, będziemy mogli już niebawem zaprosić Państwa, nie tylko do okienka kasy, ale, przede wszystkim, na widownię naszego Teatru.

Pozostańmy w domu.

 

 * Art.15z p.1. Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.

2.Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust.1, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy wciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę.