More

 

CHOPIN WIWISEKCJA

More

 

 

More

 

POMORSKIE OPOWIEŚCI

More

 

 

More

POZNAJ SIEBIE - BĄDŹ SOBĄ -  POWIEDZ COŚ OD SIEBIE

Zakończyliśmy zajęcia w sezonie 2021/22 
Informacje na temat zapisów w nowym sezonie podamy we wrześniu.

 

POZNAJ SIEBIE - BĄDŹ SOBĄ -  POWIEDZ COŚ OD SIEBIE

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Plac Grunwaldzki 1

 

www.muzyczny.org / EDUKACJA

 

kierownik edukacyjny i artystyczny

Teatru Muzycznego JUNIOR

Małgorzata Ryś

tel. 58 78 55 815

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

REGULAMIN

uczestnictwa w zajęciach Teatru Muzycznego Junior

 1. Uczestnictwo w zajęciach Teatru Muzycznego Junior jest  dobrowolne.
 2. Uczestnictwo w zajęciach wymaga pisemnej zgody Rodziców lub Opiekuna
  (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna na karcie zgłoszenia) Proszę nie skanować dokumentów (odręczny podpis jest niepotrzebny)
 3. Rezerwacja miejsc dokonywana jest na podstawie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia nadesłanej na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w podanym każdorazowo terminie.
 4. Nadesłanie do Teatru JUNIOR karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w Regulaminie uczestnictwa.
 5. Płatność za zajęcia należy dokonać po pierwszych zajęciach, za jeden semestr
  z góry, w wyznaczonym terminie.

aktualny nr konta:

43 1020 1811 0000 0602 0337 6365

adres odbiorcy:

Teatr JUNIOR

Plac Grunwaldzki 1

81-372 Gdynia

tytułem:

należy wpisać:
JUNIOR MUSICAL lub DZIKI JUNIOR
oraz imię i nazwisko UCZESTNIKA

 

 1. Nie można dołączyć do grupy po rozpoczęciu semestru, chyba że za zgodą prowadzącego, w indywidualnych przypadkach.
 2. W przypadku uzasadnionej rezygnacji z warsztatów Uczestnik może ubiegać się o częściowy, zwrot stosunkowo do wpłaconej kwoty, jednak nie większy niż 50%.
 3. Na zajęciach obowiązuje wygodny strój, odpowiedni do poszczególnych zajęć warsztatowych, określony przez Instruktora.
 4. Pedagodzy oczekują przy wejściu służbowym i prowadzą Uczestników do sali gdzie odbywają się warsztaty, dlatego należy przychodzić punktualnie.
 5. Na teren Teatru wpuszczani są wyłącznie Uczestnicy zajęć.
 6. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania obowiązujących w Teatrze przepisów BiHP oraz P-poż.
 7. Teatr przetwarza dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, roku urodzenia, adresu zamieszkania dziecka oraz numeru telefonu rodziców/opiekuna, adresu e-mail rodziców/opiekuna. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych i administracyjnych Teatru.
 8. Uczestnik przenosi na Teatr nieodpłatne prawa do rozporządzania wszystkimi materiałami, na których utrwalono pracę i wizerunek uczestnika dla celów archiwalnych, reklamowych i promocyjnych Teatru Junior.