More

 

 

More

 

 

 

 

TEATR JUNIOR ZAWIESZA DZIAŁALNOŚĆ OD 11 MARCA 2020 r. do WRZEŚNIA 2020 r.

 W ramach Teatru Muzycznego JUNIOR prowadzimy dwa rodzaje zajęć:
dla dzieci w wieku 3-16 lat warsztaty musicalowe „JUNIOR MUSICAL” 
oraz 
dla dzieci w wieku 6-19 lat taniec nowoczesny „DZIKI JUNIOR”.

Aktualne informacje:

W ramach Teatru Muzycznego JUNIOR prowadzimy dwa rodzaje zajęć:
dla dzieci w wieku 3-16 lat warsztaty musicalowe „JUNIOR MUSICAL” 
oraz dla dzieci w wieku 6-19 lat taniec nowoczesny „DZIKI JUNIOR”.

Aktualne informacje:

 

PIERWSZE ZAJĘCIA  planujemy na 26/27 września 2020
(grupy musicalowe – ZMIANA – PIERWSZE ZAJĘCIA 3/4 października 2020)

UWAGA – GRUPY MUSICALOWE !!
(sobotnie i niedzielne:  I, II - Zespół, II- A, III – Zespół,  III -A, IV-A, IV- zespół)
zaczynamy z tygodniowym przesunięciem terminu, czyli 3 i 4 października!!
Przepraszamy za zmianę, jest ona spowodowana opóźnieniem terminu zakończenia remontu zaplecza teatru.

 

Pozostałe grupy  czyli TEATRALNA i TEATRALNA „ZERÓWKA”
zaczynają zajęcia zgodnie z terminem czyli
26/27 września 2020.

*Wejście na zajęcia od strony Kamiennej Góry - WEJŚCIE SŁUŻBOWE

 

Przypominamy, że zgodnie z REGULAMINEM TEATRU podanym na stronie https://muzyczny.org/pl/bilety.html , INFORMACJE DODATKOWE pkt 15 i 16:

 • Ze względów bezpieczeństwa każdy widz przebywający na widowni musi posiadać ważny bilet, dotyczy to również dzieci, bez względu na ich wiek. Widzowie zobowiązani są do zachowania biletu do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania spektaklu, na jaki został zakupiony. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub utratę biletów. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zakupu biletów, Teatr ma prawo odmówić wstępu na spektakl.
 • Na widowni obowiązuje absolutny zakaz siadania na schodach.


POZNAJ SIEBIE - BĄDŹ SOBĄ -  POWIEDZ COŚ OD SIEBIE

 

 

 

 

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Plac Grunwaldzki 1

 

www.muzyczny.org / EDUKACJA

 

kierownik edukacyjny i artystyczny

Teatru Muzycznego JUNIOR

Małgorzata Ryś

tel. 58 78 55 815

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

REGULAMIN

uczestnictwa w zajęciach Teatru Junior

 

 1. Uczestnictwo w zajęciach Teatru Junior jest dobrowolne.
 2. Uczestnictwo w zajęciach wymaga pisemnej zgody Rodziców lub Opiekuna
      (podpis na KARCIE ZGŁOSZENIA)
 3. Rezerwacja miejsc dokonywana jest na podstawie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia nadesłanej
  na adres  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 4. Nadesłanie do Teatru JUNIOR karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych
  w Regulaminie uczestnictwa.
 5. Płatność za zajęcia należy dokonać po pierwszych zajęciach, za jeden semestr z góry,
  do dnia 10 października 2019 r. za I semestr oraz najpóźniej do 10 lutego 2020 r. za II semestr,
      na numer konta:

 

aktualny nr konta (2019)


Bank PKO BP S.A.
ul. Jerzego Waszyngtona 17
81-342 Gdynia

43 1020 1811 0000 0602 0337 6365

 

adres:             

 

Teatr JUNIOR 

Plac Grunwaldzki 1

81-372 Gdynia

 

tytułem:

 

należy wpisać  JUNIOR MUSICAL lub DZIKI JUNIOR oraz  imię i nazwisko UCZESTNIKA

 

 

 1. Nie można dołączyć do grupy po rozpoczęciu semestru, chyba że za zgodą prowadzącego,

     w indywidualnych przypadkach.

 1. W przypadku uzasadnionej rezygnacji z warsztatów Uczestnik może ubiegać się o częściowy, zwrot

    stosunkowo do wpłaconej kwoty, jednak nie większy niż 50%.

 1. Na zajęciach obowiązuje wygodny strój, odpowiedni do poszczególnych zajęć warsztatowych, określony

    przez Instruktora.

 1. Pedagodzy oczekują przy wejściu służbowym i prowadzą Uczestników do sali gdzie odbywają się

    warsztaty, dlatego należy przychodzić punktualnie.

 1. Na teren Teatru wpuszczani są wyłącznie Uczestnicy zajęć.
 2. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania obowiązujących w Teatrze przepisów BiHP oraz P-poż.
 3. Teatr przetwarza dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, roku urodzenia, adresu zamieszkania

     dziecka oraz numeru telefonu rodziców/opiekuna, adresu e-mail rodziców/opiekuna.
     Dane osobowe będą  przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych i administracyjnych Teatru.

 1. Uczestnik przenosi na Teatr nieodpłatne prawa do rozporządzania wszystkimi materiałami,
  na których utrwalono pracę i wizerunek uczestnika dla celów archiwalnych, reklamowych i promocyjnych Teatru Junior.