Bilety na spektakle można kupić w kasach Teatru lub drogą elektroniczną.KUP BILET

Możliwa jest także rezerwacja telefoniczna.

Rezerwacja

REZERWACJA TELEFONICZNA:

+48 58 661 60 00

+48 58 785 59 00

faks +48 58 785 58 39

w poniedziałki 9:00 - 15:00

od wtorku do piątku 9:00 - 17:00

GODZINY OTWARCIA KAS: 

w poniedziałki NIECZYNNE

KASA GŁÓWNA (Nowa Scena) - od wtorku do piątku 12:00-19:00

Duża Scena/Nowa Scena - dwie godziny przed rozpoczęciem spektaklu, spektakle poranne godzinę przed rozpoczęciem spektaklu

Scena Kameralna - godzinę przed rozpoczęciem spektaklu

 

KASA GŁÓWNA ZNAJDUJE SIĘ NA NOWEJ SCENIE

 

Rezerwacje przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed planowanym spektaklem.

UWAGA! Nie dokonujemy rezerwacji przesyłanych w wiadomościach e-mail, faksem ani nagranych na automatyczną sekretarkę telefoniczną.

Ze względu na zmiany dostępności biletów na spektakle nie jesteśmy w stanie zagwarantować realizacji rezerwacji zgłoszonych powyższymi drogami, dlatego prosimy Państwa o kontakt bezpośredni/telefoniczny.

Osoby spóźnione na spektakl zapraszamy na wolne miejsca na balkonie.

Wszelkie reklamacje, zwroty biletów, wymiana biletów, zmiany terminów, będą uwzględniane wyłącznie za okazaniem paragonu z kasy fiskalnej, paragonu z terminala lub faktury VAT.

Prosimy o sprawdzenie wydrukowanych na bilecie: daty, ceny i miejsc na widowni.

Prosimy o niewnoszenie na widownię napojów ani jedzenia oraz o pozostawienie dużych toreb i plecaków w szatni.

Przy kontroli biletów wymagane jest okazanie dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgi.

UWAGA! Na balkon I na Dużej i Nowej Scenie nie ma możliwości dojazdu windą.

Numer Konta: Bank Handlowy o/Gdynia 41103015080000000801094104
NIP 586-00-24-250

***UWAGA! w przypadku płatności przelewem podstawą do wydania biletu jest okazanie potwierdzenia przelewu (wydruku). Bez dowodu wpłaty bilety nie będą wydawane!

ZWROTY BILETÓW NA SPEKTAKLE REPERTUAROWE TEATRU MUZYCZNEGO

 • Bilety indywidualne można zwracać najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu
 • Bilety grupowe można zwracać najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu
 • Zwroty należności za bilety dokonywane są jedynie po okazaniu paragonu fiskalnego, paragonu z terminala płatniczego (w przypadku płatności kartą) lub faktury VAT
 • Nie dotyczy biletów ze sprzedaży internetowej

W przypadku braku w/w Kasy Teatru mają prawo odmówić przyjęcia zwrotu biletów

Regulamin kasy teatru

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE MUZYCZNYM W GDYNI

1. Rezerwacji indywidualnych można dokonywać osobiście w kasach Teatru oraz telefonicznie 58 7855900 lub 58 6616000, w wyznaczonych godzinach, najpóźniej na 7 dni przed planowanym spektaklem.

2. Nie przyjmujemy rezerwacji przesyłanych faksem, mailem ani nagranych na automatyczną sekretarkę telefoniczną.

3. Rezerwację telefoniczną można dokonać podając pracownikowi Kasy imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Tym samym widzowie wyrażają zgodę na kontakt ze strony Teatru w celu skutecznej obsługi rezerwacji w przypadkach ewentualnych zmian w Repertuarze itp.

4. Dokonując rezerwacji w przypadku grupy szkolnych - na spektaklach przedpołudniowych, co 16-te miejsce przeznaczone jest dla opiekuna, płatne 20 zł. Bilet dla dodatkowego opiekuna jest w cenie biletu szkolnego. Na spektakle wieczorne dla dodatkowego opiekuna obowiązuje bilet pełnopłatny.

* nie dotyczy spektaklu Notre Dame de Paris

5. Dla grup powyżej 40 osób przysługuje zniżka 10% od ceny biletu normalnego. Bilety na Scenie Kameralnej nie podlegają zniżkom grupowym.

6. Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu odbioru biletów, uzgodnionego podczas dokonywania rezerwacji. Po jego upływie rezerwacje zostają automatycznie anulowane, bez wcześniejszego powiadomienia, a miejsca skierowane do ponownej sprzedaży.

7. Do ostatniego dnia obowiązywania rezerwacji możliwe jest jej przedłużenie na czas wyznaczony przez pracownika Kasy.

8. Sprzedaż bezpośrednią biletów indywidualnych i grupowych prowadzą Kasy Teatru, czynne od wtorku do piątku w godz. 12.00 – 19.00 lub do rozpoczęcia spektaklu, sobota – niedziela dwie godziny przed rozpoczęciem spektaklu, a na spektakle poranne w tygodniu i w weekendy – godzinę przed rozpoczęciem spektaklu. W miesiącach lipcu i sierpniu oraz w okresach świątecznych godziny pracy kas są zróżnicowane.

9. Sprzedaż biletów online jest możliwa całodobowo na stronie bilety.muzyczny.org.

10. Płatności za zarezerwowane bilety prosimy dokonywać osobiście w Kasach Teatru gotówką lub kartą płatniczą/kredytową, bądź przelewem na rachunek bankowy Teatru: Bank Handlowy o/Gdynia 41103015080000000801094104. W przypadku płatności przelewem podstawą do wydania biletów jest okazanie potwierdzenia przelewu (wydruku). Bez dowodu wpłaty bilety nie będą wydawane.

* UWAGA: W przypadku płatności przelewem w tytule należy wpisać numer rezerwacji oraz datę i godzinę spektaklu. Bilety opłacone przelewem można odbierać w Kasie Głównej teatru (Nowa Scena) od wtorku do piątku w godz. 12.00-17.00 oraz w dniu spektaklu.

11. Teatr nie odpowiada za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą spowodowane przez operatora systemu.

12. Teatr nie prowadzi wysyłki ani dostawy biletów.

13. Bilety indywidualne można zwracać najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu. Bilety grupowe można zwracać najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu. Nie dotyczy biletów ze sprzedaży internetowej.

14. Zwroty należności za bilety dokonywane są jedynie w miejscu ich zakupu, po okazaniu paragonu fiskalnego dołączanego do biletów przy sprzedaży, paragonu z terminala płatniczego (w przypadku płatności kartą) dołączanego do biletów, lub faktury vat. W przypadku braku paragonu Kasy Teatru mają prawo odmówić przyjęcia zwrotu biletów.

15. Zwrotów należności dokonanej przelewem dokonuje się wyłącznie przelewem. Zwrotów należności dokonanych kartą dokonuje się wyłącznie na rachunek karty.

16. Bilety uszkodzone bądź zniszczone nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

17. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub utratę biletów. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zakupu biletów, Teatr ma prawo odmówić wstępu na spektakl.

18. Teatr dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad dotyczących zwrotów, w tym przyjmowania zwrotów wcześniej zakupionych biletów, w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołanej imprezy w przypadku:

 • braku możliwości wykonania spektaklu z przyczyn niezależnych od Teatru (przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba artysty, żałoba narodowa, różnego rodzaju kataklizmy itp.)
 • braku możliwości wykonania spektaklu z przyczyn leżących po stronie Teatru (odwołanie spektaklu, zmiana tytułu, daty, godz. itp.)

INFORMACJE DLA WIDZÓW

1. Przy kontroli biletów wymagane jest okazanie polskiego dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgi.

2. Bilety ulgowe przysługują:

 • dzieciom
 • młodzieży szkolnej
 • studentom do 26 roku życia
 • emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym
 • opiekunowi osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym przysługuje bilet ulgowy
 • zniżki nie sumują się

3. Osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim przysługuje bezpłatne wejście na spektakl (po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze Obsługi Widzów). Nie dotyczy spektakli granych na Scenie Kameralnej.

4. Zniżki nie obejmują premier i wydarzeń specjalnych.

5. Miejsca w Amfiteatrze Dużej Sceny na spektakle wieczorne są pełnopłatne.

6. Istnieje możliwość przepisania biletów indywidualnych zakupionych w kasie na druk zaproszeń (nie dotyczy biletów zakupionych online oraz biletów ulgowych).

7. Prosimy o przybycie do Teatru odpowiednio wcześniej. Ograniczona ilość miejsc parkingowych w okolicach Teatru i utrudnienia komunikacyjne mogą opóźnić przybycie widzów na spektakl. Widzowie spóźnieni będą, w miarę możliwości, proszeni o zajęcie wolnych, skrajnych miejsc wskazanych przez Obsługę Widowni. W przypadku braku takich miejsc Obsługa Widowni ma prawo odmówić wejścia na widownię do przerwy spektaklu. Zajęcie miejsc wydrukowanych na bilecie będzie możliwe w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana w spektaklu. Z uwagi na specyfikę spektakli Sceny Kameralnej , widzowie spóźnieni nie będą wpuszczani na widownię.

8. UWAGA: na Balkon I na Dużej i Nowej Scenie nie ma możliwości dojazdu windą.

9. Ze względu na rygorystyczne prawa autorskie na widowni istnieje absolutny zakaz używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i kamer.

10. Na terenie Teatru obowiązuje całkowity zakaz palenia. Podstawa: "Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych".

11 . Widzowie nie stosujący się do instrukcji pracowników Teatru, w przypadkach naruszenia regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych widzów bądź zakłócających odbiór spektaklu innym, zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot ani wymiana biletów.

12. Zakup biletu oznacza akceptację przez Klienta powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.

13. Regulamin oraz taryfikator cen wprowadzone zostały wewnętrznym zarządzeniem Dyrektora Naczelnego Teatru Muzycznego z dnia 02.04.2013 roku.