Ceny biletów

 

 

 

 

Numer Konta: Bank Handlowy o/Gdynia 41103015080000000801094104***
NIP 586-00-24-250

Faktury VAT wystawiane są na życzenie klientów do 7 dni od daty zakupu na podstawie zwrotu paragonu fiskalnego. 


***UWAGA! W przypadku płatności przelewem w tytule należy wpisać numer rezerwacji oraz datę i godzinę spektaklu. Podstawą do wydania biletu jest okazanie potwierdzenia przelewu  (wydruku). Bez dowodu wpłaty bilety nie będą wydawane! Bilety opłacone przelewem można odbierać w Kasie Głównej Teatru (Nowa Scena) od wtorku do piątku w godz. 12:00 - 17:00 oraz w dniu spektaklu.

 

 • Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym.
 • Osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim przysłyguje bezpłatne wejście na spektakl (po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze Obsługi Widzów)
 • Opiekunom, osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, przysługuje bilet ulgowy.
 • Przy kontroli biletów wymagane jest okazanie dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgi.
 • Dla grup powyżej 40 osób przysługuje zniżka 10% od ceny biletu normalnego.
 • Zniżki nie sumują się.
 • Zniżki nie obejmują premier i wydarzeń specjalnych.
 • Miejsca w amfiteatrze Dużej Sceny są pełnopłatne
 • Grupy szkolne - na spektaklach przedpołudniowych i wieczornych co 16-te miejsce przeznaczone jest dla opiekuna (płatne 20 zł), bilet dla dodatkowego opiekuna na spektaklach przedpołudniowych jest w cenie biletu szkolnego. Na spektakle wieczorne obowiązuje bilet pełnopłatny.
 • Bilety na spektakle na Scenie Kameralnej nie podlegają zniżkom grupowym.
 • Taryfikator cen wprowadzony został wewnętrznym zarządzeniem Dyrektora Naczelnego Teatru Muzycznego.
 • UWAGA! Na balkon I na Dużej i Nowej Scenie nie ma możliwości dojazdu windą.
 • Istnieje możliwość przepisania biletów indywidualnych zakupionych w kasie na druk zaproszeń (nie dotyczy biletów zakupionych online oraz biletów ulgowych).
 • Widzowie spóźnieni będą w miarę możliwości proszeni o zajęcie wolnych, skrajnych miejsc wskazanych przez Obsługę Widowni.W przypadku braku takich miejsc Obsługa Widowni ma prawo odmówić wejścia na widownię do przerwy spektaktlu. Z uwagi na specyfikę spektakli Sceny Kameralnej widzowie spóźnieni nie będą wpuszczani na widownię 

 

 • Partnerzy

 • Partnerzy medialni